ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΡΑΦΙΑ - 'RACKnROLL'

Επικοινωνήστε μαζί μας για αξιόπιστα & ανταγωνιστικά αποθηκευτικά συστήματα, είναι τιμή μας!

  • Ράφια τύπου ντέξιον.
  • Ράφια χωρίς βίδες ελαφρού & μεσαίου φορτίου.
  • Ράφια ημιβαρέως τύπου.
  • Ράφια βαρέως τύπου παλέτας.
  • Ράφια αυτόματα & δυναμικού τύπου για παλέτες.
  • Σύστημα κινητής αρχειοθήκης για αποθήκευση αρχείων.
  • CANTILEVER.
  • Μεταλλικές συρταριέρες και ιματιοθήκες.
  • Πλαστικά & μεταλλικά κουτιά αποθήκευσης.

Η 'RACKnROLL' αναλαμβάνει τα 'φορτία' σας, με εμπειρία - ποιότητα - συνέπεια! 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ