ΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ

ΣΤΗΝ  ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΗ  ΕΛΛΑΔΑ!

ΣΕΙΣΜΟΣ & ΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Η επεξεργασία ενός σοβαρού σεισμικού σχεδιασμού ραφιών είναι πολύπλοκη και τα αποτελέσματα του επιβαρύνουν οικονομικά την κατασκευή σε σοβαρό ποσοστό. Βάσει των χαρακτηριστικών της κατασκευής σας έχουμε καταρχήν μια στατική μελέτη που μας υποδεικνύει τις διατομές των προφίλ των ραφιών που τις καλύπτουν. Στον σεισμικό σχεδιασμό και βάσει την ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας που ανήκετε, τα προφίλ των ραφιών αλλάζουν σε υπέρμετρο βαθμό.                                

Ανάλογα με τις παραδοχές που έχουν ληφθεί υπόψιν κατά τον υπολογισμό, εξαρτάται άμεσα το ποσοστό ενίσχυσης της κατασκευής και αναλόγως το μέγεθος της οικονομικής επιβάρυνσης.         

Τα συστήματα ραφιών ανήκουν σε μια ιδιαίτερη κατηγορία  που βρίσκεται ακόμα σε ερευνητικό & εξελίξιμο στάδιο και μόνο μέσα από πραγματικές δοκιμές σε σεισμική τράπεζα εξάγονται πραγματικά στοιχεία για την συμπεριφορά των ιδιαίτερων προφίλ κάθε κατασκευαστή.  Το 2016 εγκρίθηκε το πρότυπο ΕΝ16681 που ορίζει τα εξής: 

*ΤΑ ΡΑΦΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΟΥΝ 

*ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ   

*ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΤΩΣΕΩΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΛΟΓΩ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ.                                                                         Η σοβαρότητα και η ιδιαιτερότητα των κατασκευών στην σεισμογενή Ελλάδα, δεν αφήνουν περιθώρια για ελλειπή η επιδερμική αντιμετώπιση.