ΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ

ΣΕΙΣΜΟΣ & ΡΑΦΙΑ 


Στην Ελλάδα μας η ενισχυμένη στατικότητα ενός συστήματος αποθήκευσης είναι αυστηρή προϋπόθεση & πρέπει να καλύπτει τη μέγιστη ασφάλεια, με ένα αξιόπιστο / πιστοποιημένο εξοπλισμό ραφιών που δεν είναι απλά 'σίδερα', αλλά η πιο σοβαρή προμήθεια που πρέπει να αναλαμβάνει τα φορτία σας με κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας.

Η επεξεργασία ενός σοβαρού σεισμικού σχεδιασμού για ένα σύστημα αποθήκευσης παλέτας είναι πολύπλοκη και τα αποτελέσματα του επιβαρύνουν οικονομικά την κατασκευή σε σοβαρό ποσοστό. Βάσει των χαρακτηριστικών της κατασκευής σας έχουμε καταρχήν μια στατική μελέτη που μας υποδεικνύει τις διατομές των προφίλ για το σύστημα ραφιών παλέτας, που τις καλύπτουν. Στον σεισμικό σχεδιασμό και βάσει την ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας που ανήκετε, οι διατομές και το πάχος της Α' υλης των ραφιών αλλάζουν σε υπέρμετρο βαθμό.           

Ανάλογα με τις παραδοχές που έχουν ληφθεί υπόψιν κατά τον υπολογισμό, εξαρτάται άμεσα το ποσοστό ενίσχυσης της κατασκευής και αναλόγως το μέγεθος της οικονομικής επιβάρυνσης.      

Τα συστήματα ραφιών παλετας ανήκουν σε μια ιδιαίτερη κατηγορία  που βρίσκεται ακόμα σε ερευνητικό & εξελίξιμο στάδιο και μόνο μέσα από πραγματικές δοκιμές σε σεισμική τράπεζα εξάγονται πραγματικά στοιχεία για την συμπεριφορά των ιδιαίτερων προφίλ κάθε κατασκευαστή.  Το 2016 εγκρίθηκε το πρότυπο ΕΝ16681 που ορίζει τα εξής: 

*ΤΑ ΡΑΦΙΑ ΠΑΛΕΤΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΟΥΝ 

*ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ   

*ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΤΩΣΕΩΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΛΟΓΩ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ.

Η σοβαρότητα και η ιδιαιτερότητα των κατασκευών στην σεισμογενή Ελλάδα, δεν αφήνουν περιθώρια για ελλειπή η επιδερμική αντιμετώπιση.