ΡΑΦΙΑ ΠΑΛΕΤΑΣ

ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ ! 

 ΡΑΦΙΑ ΠΑΛΕΤΑΣ - ΣΤΑΤΙΚΑ

BACK TO BACK-Η πλέον προτιμώμενη λύση αποθήκευσης παλετών λόγω κόστους ανά παλέτα, αλλά και την απόδοση χωρητικότητας του χώρου με δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θέσεις. Οι διάδρομοι μεταξύ τους  ορίζονται από την περιστροφή τού ανυψωτικού (counterbalanced) η την κίνησή τους (vna-stackercrane)

DRIVE IN/ THROUGH-Παραδοσιακή λύση παλετών FIFO/LIFO υψηλής χωρητικότητας πολλαπλού βάθους με είσοδο του ανυψωτικού στο σύστημα. Ενδείκνυται ιδιαίτερα σε ψυκτικούς θαλάμους αλλά και σε ξηρό φορτίο. Προϋπόθεση η ικανή ποσότητα παλετών ανα κωδικό καθώς και η μη ανάγκη πρόσβασης σε όλες τις παλέτες.                                                                   

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΡΑΦΙΑ ΠΑΛΕΤΑΣ

MOBILE SYSTEM-Η λύση που επιτρέπει την προσβασιμότητα σε κάθε παλέτα και ταυτόχρονα αυξάνει στο μέγιστο την χωρητικότητα της αποθήκης. Ιδανικό για ψυκτικούς θαλάμους που πρέπει να ψύχουμε εμπόρευμα και όχι κενό χώρο. Το σύστημα με ασύρματη εντολή μετακινείται για να δώσει πρόσβαση στον επιθυμητό διάδρομο. Απαιτείται προμελέτη χώρου και δαπέδου για να τα υποδεχθεί.

SHUTTLE SYSTEM-Ημιαυτόματη λύση υψηλής χωρητικότητας FIFO/LIFO πολλαπλού βάθους με χρήση ρομποτικού βαγονέτου. Το σύστημα με ασύρματη εντολή αναλαμβάνει την μεταφορά των παλετών μέσα η έξω. Δίνει την δυνατότητα διαφορετικών κωδικών ανά επίπεδο καθ'υψος. Ακυρώνει τους νεκρούς χρόνους του ανυψωτικού για είσοδο και έξοδο στο σύστημα.                   

LIVE STORAGE-Δυναμική λύση FIFO παλετών πολλαπλού βάθους υψηλής χωρητικότητος. Οι παλέτες τοποθετούνται από την πλευρά εισόδου και κατευθύνονται βαρυτικά υπό κλίση στην πλευρά εξόδου.Κατά την παραλαβή της πρώτης στην έξοδο όλες οι υπόλοιπες ακολουθούν έως το τερματικό σημείο αναμονής προς παραλαβή.

PUSH BACK-Δυναμική λύση παλετών LIFO πολλαπλού βάθους υψηλής χωρητικότητας χωρίς την είσοδο ανυψωτικού μέσα στο σύστημα. Δίνει την δυνατότητα αποθήκευσης διαφορετικών κωδικών ανά επίπεδο καθ' ύψος και ακυρώνει τους νεκρούς χρόνους του ανυψωτικού για την είσοδο και έξοδο στο σύστημα. Ιδανικό για ψυκτικούς θαλάμους.                                       

ΝΕW UPDATED EURONORM FOR ADJUSTABLE PALLET RACKING

What are the details and scope of the EN 15512 standard and its update?

Scope: the EN 15512 European standard refers to the design and calculation of the structure. 

What does the EN 15512:2021+A1:2022 standard provide on structural calculation compared to the previous standard?

With regard to the previous standard, this one includes two significant new developments:It is a more conservative standard, meaning a more secure design of the racking, as a reliability analysis has been performed. The material reduction factor has changed from 1 to 1.1, which in principle means that racking structures are more secure.The updating of the standard is more consistent with Eurocode 3, which is a set of European standards that encompasses the rules and principles for calculating steel structures.There are also other noteworthy aspects of the EN 15512:2021+A1:2022 standard. It will mean a more uniform design for all European countries, with only the Netherlands deviating from the standard. It also offers a more conservative evaluation of test results. In fact, the updating of this standard for the structural design of adjustable pallet racking systems is strongly based on testing.The determination of profiles and spacers through simulation formulas and models is very complicated, which is why the new standard has been based on actual tests. 

ΣΕΙΣΜΟΣ & ΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο σχεδιασμός των ραφιών που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλό σεισμικό κίνδυνο όπως η Ελλάδα,είναι πολύ πιο περίπλοκος σε σχέση με τα ράφια που βρίσκονται σε άλλες ζώνες. Ο λόγος είναι ότι όχι μόνο πρέπει να είναι σε θέση να αντέξουν τις δυναμικές δυνάμεις (οριζόντιες και κάθετες) και τους μηχανισμούς της συνολικής ή τοπικής κατάρρευσης, αλλά πρέπει επίσης να αποφύγουν την κατάρρευση των παλετών κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. Η πτώση των παλετών μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην ιδιοκτησία, τους ανθρώπους και τη δομή των ραφιών, για να μην αναφέρουμε την οικονομική απώλεια για τον ιδιοκτήτη της αποθήκης, η οποία είναι υψηλότερη από το κόστος των ραφιών και την ενίσχυση για να αντέξει σεισμούς.Το 2016, εγκρίθηκε το πρότυπο ΕΝ16681.Το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις δομικού σχεδιασμού που ισχύουν για μερικούς τύπους ρυθμιζόμενων συστημάτων ραφιών παλέτας, ή άλλων μονάδων φορτίου και υπόκεινται σε σεισμικές ενέργειες.Το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο δεν καλύπτει άλλους γενικούς τύπους δομών αποθήκευσης. Συγκεκριμένα,δεν ισχύει για τα κινητά συστήματα αποθήκευσης, drive-in, drive-through και cantilever ράφια. Η σοβαρότητα και η ιδιαιτερότητα των κατασκευών στην σεισμογενή Ελλάδα, δεν αφήνουν περιθώρια για ελλειπή η επιδερμική αντιμετώπιση...