ΡΑΦΙΑ ΠΑΛΕΤΑΣ

Σύστημα back to back Βαρέως τύπου, αποθήκευσης παλετών για αποθήκες/κέντρα διανομής & logistics. Σύστημα σειρών ραφιών άμεσης πρόσβασης σε ολο το εύρος αποθήκης με την παράλληλη δυνατή αποθήκευση μεγαλύτερου όγκου παλέτας στο σύστημα.

Οι διάδρομοι κίνησης τού ανυψωτικού ορίζονται από τον τύπο τους  (counterbalance-Reach truck-vna-stacker crane). Διαθέτει εύρος εξαρτημάτων/αξεσουάρ όπως, μεταλλικές επιφάνειες για picking, εγκάρσια νεύρα, ειδικές βάσεις για βαρέλια, διάτρητη ειδική μεταλλική επιφάνεια ή σχάρα ( ζήτημα πυρόσβεσης), back stop παλέτας, & επίσης λύσεις προστασίας ειδών & εργαζομένων.

Ειδικά για τα παλετόραφα back to back, πρέπει να ζητάτε και την ανάλογη στατική μελέτη για το έργο σας, η οποία είναι διαθέσιμη από ειδικό λογισμικό πρόγραμμα του εργοστασίου κατασκευής, και η οποία αναφέρει τα χαρακτηριστικά του έργου, την ανάλογη νόρμα που υπολογίζονται καθώς και τα ενδεικνυόμενα προφίλ με το ID MARKING τους.

Μόνο έτσι είστε σίγουροι για την ασφάλεια & την ποιότητα της Α΄ υλης, τις προδιαγραφές & την δέσμευση ότι η κατασκευή σας είναι πιστοποιημένη βάσει ευρωπαϊκών προτύπων-ΕURONORMS.

ΡΑΦΙ ΠΑΛΕΤΩΝ - PALLET RACKING BACK TO BACK
ΡΑΦΙ ΠΑΛΕΤΩΝ - PALLET RACKING BACK TO BACK

Το σύστημα back to back είναι το κλασσικό σύστημα αποθήκευσης παλετών, με δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θέσεις αποθήκευσης & χαμηλή σχέση κόστους. 

PALLET RACKING VNA
PALLET RACKING VNA

Σύστημα στενών διαδρόμων ειδικού ανυψωτικού VNA για μεγαλύτερο όγκο αποθήκευσης παλετών, αφού ο διάδρομος είναι μισού πλάτους από ένα ανυψωτικό reachtruck.  

Το σύστημα PALLET DRIVE IN είναι λύση αποθήκευσης ομοειδών παλετών για πυκνή στοίβαξη. Τα συστήματα drive in / through καλύπτουν την αρχή LIFO / FIFO.  

Βαρυτικό σύστημα pallet pushback με βαγονέτα κύλισης σε επικλινείς βάσεις. Ιδανικό σύστημα για την αποθήκευση ομοειδών προϊόντων ανα θυρίδα.  

Κινητό σύστημα αποθήκευσης ασύρματης εντολής με μέγιστη αποθήκευση & πρόσβαση σε κάθε σημείο στο σύστημα.

Σύστημα radio shuttle με ρομποτικό βαγονέτο διαχείρισης με ασύρματη εντολή. Σύγχρονο ημιαυτόματο σύστημα με πολλές δυνατότητες διαχείρισης αποθέματος.

Σύστημα pallet live storage fifo, λύση αποθήκευσης υψηλής χωρητικότητας με επικλινείς ραουλόδρομους μεταφοράς εμπορευμάτων από την απόθεση στην παραλαβή.

Η προστασία ζωής εργαζομένων & εμπορευμάτων ταυτίζονται στην λειτουργία της αποθήκης. Η αντισεισμικότητα είναι ζωτικής σημασίας στην Ελλάδα.

Ειδικά στην κατασκευή αποθηκευτικού εξοπλισμού παλετοποιημένων φορτίων οι Ιταλοί κατασκευαστές σαν σεισμογενή χώρα, πρωτοπορούν υιοθετώντας κλειστά προφίλ διατομών & άλλες ριζοσπαστικές ιδέες, με ιδιόκτητα κέντρα ερευνών/δοκιμών, υπαγόμενοι σε ενιαίο τεχνικό φορέα συμμόρφωσης ( ACAI/CISI) μέλος της ERF(european racking federation).