Ράφια παλέτας, αποθηκών/ κέντρων διανομής, με την επιτομή της τεχνολογίας στον σχεδιασμό & στην κατασκευή τους Συστήματα ραφιών πιστοποιημένα & ανταγωνιστικά από την 'RACKnROLL' με εμπειρία 29 ετών.                                        Τα ράφια παλέτας βαρέως,  B2B είναι τα πλέον δημοφιλή λόγω σχέσης κόστους & αριθμού παλετοθέσεων στην αποθήκη, με δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θέσεις. Οι διάδρομοι μεταξύ τους ορίζονται από τον τύπο τού ανυψωτικού.  Παλετόραφα  προηγμένης τεχνολογίας, ασφαλή & αξιόπιστα!

Ειδικά για τα ράφια παλέτας πρέπει να ζητάτε και την ανάλογη στατική μελέτη για το έργο σας, η οποία είναι διαθέσιμη από ειδικό λογισμικό πρόγραμμα του εργοστασίου κατασκευής, και η οποία αναφέρει τα χαρακτηριστικά του έργου, την ανάλογη νόρμα που υπολογίζονται καθώς και τα ενδεικνυόμενα προφίλ ραφιών με το ID MARKING τους.

Μόνο έτσι είστε σίγουροι για την ποιότητα της Α΄ υλης, τις προδιαγραφές & την δέσμευση ότι τα ράφια σας είναι πιστοποιημένα βάσει ευρωπαϊκών προτύπων-ΕURONORMS.

Πρωτοποριακά παλετόραφα back to back, με κολόνα κλειστής διατομής, ζευκτά πλαισίου κλειστής στρογγυλής διατομής, και δοκίδες ενιαίου προφίλ με διπλή αγκίστρωση μπροστά και στο πλάι της κολόνας, που προσδίδουν μοναδική ενισχυμένη δομική απόκριση. Όλα τα επιμέρους στοιχεία παράγονται από πιστοποιημένο 3.1 δομικό γαλβανισμένο SENDZIMIR χάλυβα υψηλής αντοχής σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ10204. Τα συστήματα ελέγχονται στατικά ή αντισεισμικά βάσει νέων EURONORMS. Φέρουν ID MARKING σε όλα τα στοιχεία τους για προφανείς λόγους δέσμευσης ποιότητας.