ΡΑΦΙΑ ΠΑΛΕΤΑΣ

DRIVE IN

DRIVE IN/ THROUGH-Παραδοσιακή λύση παλετών FIFO/LIFO υψηλής χωρητικότητας πολλαπλού βάθους με είσοδο του ανυψωτικού στο σύστημα. Ενδείκνυται ιδιαίτερα σε ψυκτικούς θαλάμους αλλά και σε ξηρό φορτίο. Προϋπόθεση η ικανή ποσότητα παλετών ανα κωδικό καθώς και η μη ανάγκη πρόσβασης σε όλες τις παλέτες.