ΡΑΦΟΠΑΤΑΡΑ- Τα ραφοπάταρα ( σύστημα παταριού αποθήκης ) 2 ή και περισσοτέρων ορόφων ραφιών, είναι η λύση στο πρόβλημα για την αποσυμφόρηση ζωτικού ισόγειου χώρου όταν υπάρχει διαθέσιμο ύψος. Τα ράφια σε κατασκευή προσβάσιμων ορόφων διπλασιάζουν ή τριπλασιάζουν την χωρητικότητα, ιδανικά για περιπτώσεις αυξημένων αναγκών picking.

Mε μεταλλικό κλειστό η διάτρητο πάτωμα, καθώς και με μοριοσανίδα (νοβοπάν-mdf-θαλάσσης) προσφέρουν ευκολία κινήσεων σε χειριστές ή καρότσια μεταφοράς. Δυνατότητα επίσης δημιουργίας πλατφόρμας παλετών με πόρτα ασφαλείας για απόθεση η παραλαβή.

Ευέλικτες κατασκευές συστημάτων αποθήκευσης με όλες τις παραμέτρους ασφάλειας, με ασφάλεια & ποιότητα 'RACKnROLL'.