ΡΑΦΟΠΑΤΑΡΑ

Ευέλικτα δομικά συστήματα παταριων ( ραφοπαταρα ) ως φερων οργανισμός αποθήκης για 2 ή και περισσότερους ορόφους ραφιων, είναι η λύση στο πρόβλημα για την αποσυμφόρηση ζωτικού ισόγειου χώρου όταν υπάρχει διαθέσιμο ύψος. Συστοιχίες συστημάτων αποθήκευσης ελαφρού, ημιβαρεως & βαρεως τύπου σε κατασκευή προσβάσιμων ορόφων διπλασιάζουν ή τριπλασιάζουν την χωρητικότητα, ιδανικά για περιπτώσεις αυξημένων αναγκών picking.

Mε μεταλλικό κλειστό η διάτρητο πάτωμα κίνησης, καθώς και με μοριοσανίδα (νοβοπάν-mdf-θαλάσσης) προσφέρουν ευκολία κινήσεων σε χειριστές ή καρότσια μεταφοράς. Δυνατότητα επίσης δημιουργίας πλατφόρμας παλετών με πόρτα ασφαλείας για απόθεση η παραλαβή.

Ευέλικτα συστήματα ραφοπαταρων & παταρια αποθήκευσης για την λειτουργική αύξηση της επιφάνειας ραφιών για συλλογή παραγγελιών καθ' ύψος με όλες τις παραμέτρους ασφάλειας, με ποιότητα & αξιοπιστία 'RACKnROLL'.