ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Τούνελ ενδοεπικοινωνίας σε κτίρια, κάλυψη σε ράμπες φόρτωσης, βιομηχανικά στέγαστρα αποθηκών, χωρίς συντελεστή δόμησης ως επέκταση βοηθητικών χωρων σε κέντρα logistics, εργοστάσια, βιομηχανίες, κλπ. 

Με ποικιλία διαστάσεων & διατομών μπορούν να καλύψουν οποια ιδιαίτερη απαίτηση μεγέθους βοηθητικού κινητού κτιρίου με άριστο οικονομοτεχνικό συντελεστή & ευελιξία. Κορυφαία ποιότητα κατασκευής με γαλβανισμένο εν θερμω χάλυβα & pvc τέντας ειδικών προδιαγραφών για απρόσκοπτη & μακρόχρονη λειτουργία.

Δυνατότητα πλευρικής επέκτασης σε υφιστάμενο κτήριο, ή ως ανεξάρτητης αποθήκης, με εναλλακτική είσοδο και από τις δυο στενές πλευρές του ή μόνο μια.

Πτυσσόμενες λύσεις κινητών κτιρίων χωρίς γραφειοκρατικά έξοδα, σε ασυναγώνιστη τιμή & ευρωπαϊκή ποιότητα με απεριόριστες δυνατότητες χρήσης από κάθε επιχείρηση.

                                                                        ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ !